Hodinky /  Doručenie a platba

Doručenie a platba

Zásielky doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, ako expres balík na poštu (doručenie zadarmo), alebo ako ceninu (+0,49€) alebo kuriérskou spoločnosťou UPS (+0,99€). Doručenie Slovenskou poštou ako expres balík je na nasledujúci pracovný deň od odoslania na zvolenú pobočku pošty (informáciu o pripravenosti zásielky dostanete prostredníctvom SMS), ako cenina do dvoch pracovných dní od odoslania (do schránky dostanete oznámenie o uložení zásielky na pošte) a doručenie kuriérskou spoločnosťou UPS je na nasledujúci pracovný deň od odoslania. 

Zásielky doručujeme aj do Českej republiky spoločnosťou GLS. Do Českej republiky doručujeme zásielky len formou dobierky alebo pri platbe platobnou/kreditnou kartou po odoslaní objednávky (platba pri prevzatí).

Cenník poštovného a balného

Prepravná spoločnosť

Cena prepravy

Slovenská pošta - Expres balík na poštu

Slovenská pošta

ZDARMA

Slovenská pošta

Slovenská pošta

0,49€

Kuriérska spoločnosť UPS (aj do ČR)

Slovak parcel service - UPS

0,99 €

Tovar, ktorý je označený symbolom „na sklade“ odosielame v deň prijatia objednávky (objednávky prijaté do 16:00).

Zásielky doručujeme aj do Českej republiky spoločnosťou GLS. Do Českej republiky doručujeme zásielky len formou dobierky (platba pri prevzatí).

Spôsoby platby
Kupujúci môže platiť nasledovnými spôsobmi:

Platba dobierkou na Hodinky.skDobierka – kupujúci platí pri prevzatí zásielky
Platba bankovým prevodom na Hodinky.skBankový prevod – po odoslaní objednávky a potvrdení tovaru zákazník dostane na email údaje k bankovému prevodu. Zásielka je odoslaná hneď (v pracovnej dobe) po pripísaní platby na náš účet.
Platba bankovým prevodom na Hodinky.skProstredníctvom internet bankingu - po odoslaní objednávky ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite. K dispozícii máte nasledovné možnosti internet bankingu: TATRAPAY, PAYPAL
Platba kartou na Hodinky.skPlatobnou kartou - prostredníctvom služby CARDPAY - po odoslaní objednávky ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite.
 Visa MS secure

PayPal na Hodinky.skPayPal - za tovar platíte prostredníctvom služby PayPal

CETELEM na Hodinky.sk - platba prostredníctvom splátkovej spoločnosti Cetelem ...viac

1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. V prípade, že nie je uvedená tak zvyčajná dodacia doba je 3-7 pracovných dní.

2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. 

4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci  je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). 

6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 obchodných a reklamačných podmienok doručiť záznam predávajúcemu a uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 

9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.