Hodinky pod lupou: Vodotesnosť a vodeodolnosť

Edícia Hodinky pod lupou si dáva smelé ciele – byť užitočným sprievodcom všetkým záujemcom o kúpu hodiniek. Výber v rýdzo subjektívnych sférach dizajnu a inklinovania ku tej, či onej značke by sme si nedovolili ovplyvňovať, preto sa v článkoch tejto rubriky zameriame na sústredenie hlbších poznatkov z technologického zázemia výroby hodiniek a ich podanie v zrozumiteľnej forme. Postupne by sme prešli od vlastností hodiniek cez používané materiály až po esenciálny prvok hodinárstva, nepostrádateľné srdce každých hodiniek, kalibre. Prvý diel, dúfame úspešného seriálu, venujeme častému kritériu kúpy hodiniek, vodotesnosti.

Hodinky Omega Seamaster Ploprof 1200M OrangeSituácia na poli odolnosti hodiniek voči vode by sa dala nazvať všelijako, nie však prehľadne a jednoducho. Keď aj pochopíte cifry udávajúce mieru vodeodolnosti, či vodotesnosti, ešte stále zohráva dôležitú rolu ich výklad a uvedenie do reality. Kto by nechcel mať pri výbere hodiniek jasno v tom, aký level vodeodolnosti potrebuje. Stačí 3ATM, alebo dať prednosť rovno 100M? K objasneniu problematiky vzťahu hodiniek a vody vám snáď bude nápomocný nasledujúci text.

Čo je potrebné uviesť hneď na úvod, je fakt, že označenie „vodotesný“ (waterproof), v súvislosti s hodinkami nekorešponduje so skutočnosťou. Ani tie najlepšie potápačské hodinky nie sú za každých okolností vodotesné. Smernice vydané americkou FTC (Federálna obchodná komisia) dokonca výrobcom neodporúčajú vydávať hodinky za vodotesné. Odporúčanie nie je záväzné, čo vyústilo v zaužívanie oboch výrazov (obzvlášť v slovenčine).

Novšia terminológia zaviedla pojem „vodeodolný“ (water resistant). Aby sa predišlo nejednotnosti výkladu, nižšie stupne vodeodolnosti štandardizovala v roku 1990 norma ISO 2281 a vyššie, „vodotesné“ úrovne podchytila norma ISO 6425 z roku 1996. Vo všeobecnosti ISO testy zahŕňajú striedanie teplôt, hĺbky, tlaku (vody, vzduchu) po rôzne dlhý čas v pokoji a pri manipulácii s operatívnou časťou hodiniek. Pri potápačských modeloch sa dodatočne vykonáva skúška odolnosti voči slanej vode a schopnosť hodiniek vyrovnať sa s pretlakom (simulácia dekompresie). Názorné rozdelenie štandardov nájdete v priloženej tabuľke.

Water resistant (vodeodolné) 30M
100ft
3 ATM
3 BAR
50M
160ft
5 ATM
5 BAR
100M
300ft
10 ATM
10 BAR
150M
500ft
15 ATM
15 BAR
200M
660ft
20 ATM
20 BAR
1000M
3300ft
100 ATM
100 BAR
Náhodný styk s vodou
(umývanie auta, dážď)
Povrchové plávanie Plávanie a šnorchlovanie Rekreačné potápanie Profesionálne potápanie s dýchacími prístrojmi
ISO 2281 ISO 6425

Z tabuľky je zrejmé, že pre vodeodolnosť neplatí univerzálna jednotka. Najčastejšie sa pri hodinkách stretnete s označením v metroch, alebo stopách výšky vodného stĺpca (M, ft) a ďalej v jednotkách tlaku v atmosférach a baroch (ATM, BAR). Práve tlak má na svedomí prenikanie vody do útrob hodiniek. V priebehu rokov sa neustále zdokonaľovali systémy ochrany hodiniek. Zrejme najzásadnejším je šróbovacia korunka, použitá už v roku 1926 v modeli Oyster (ustrica) svetoznámou značkou Rolex. K ďalším prvkom v súkolesí vodeodolnosti patria gumené, alebo teflónové tesniace o-krúžky, tvrdnúca kvapalina aplikovaná na púzdro, šróbovacie viečko, pretlakový ventil a iné. Ich kombináciou výrobcovia dosahujú vynikajúce parametre ochrany proti vode.

Prístroj na suché testovanie vodotesnosti hodiniek, Witschi ALC 2000Proces testovania vodotesnosti hodiniek prebieha v troch fázach. Suché testovanie pozostáva z merania hrúbky púzdra počas zvyšovania tlaku v špeciálnom prístroji (na obrázku). Sucho-mokré testovanie nadväzuje na suché a pridáva ponorenie do vody. Úspešné zvládnutie predpokladá nulový únik bubliniek vzduchu z tela hodiniek. Tretia fáza, mokré testovanie využíva služby vodou naplnenej kompresnej komory s postupne narastajúcim tlakom. Doplnková skúška spočíva v odhaľovaní rozptýlenej vzdušnej vlhkosti vo vnútri rozhorúčeného korpusu hodiniek pokvapkaním sklíčka ľadovou vodou.

Toľko teória. Na laboratórne podmienky, pri ktorých sa vodotesnosť hodiniek testuje, v praxi narazíte výnimočne, aj to len na krátku dobu. Môžete si byť istí, že konštantný tlak ani hĺbku bez úsilia nedosiahnete, nehovoriac o absolútnej nehybnosti potrebnej k dorovnaniu pokusov v skúšobniach. Pri výbere hodiniek je dobré pamätať na osvedčený postup – zvoľte hodinky vždy o jeden stupeň odolnejšie než je maximálna predpokladaná hranica vášho pobytu pod vodou.

Ani jedny, akokoľvek kvalitne vyrobené hodinky vám nezaručia, že deklarovanú vodeodolnosť si udržia naveky. Ako pri každom spotrebnom tovare aj tu platia isté zásady. V skratke ide o neprecenenie vlastností daných konštrukciou. Podrobnejšie v odrážkach:

– každoročne a po každom otvorení púzdra hodiniek je potrebné vykonať tlakovú skúšku
– pod vodnou hladinou sa striktne neodporúča manipulácia s korunkou (ani šróbovacou) a tlačidlami
– prudké striedanie teplôt zapríčiňuje rozdielnu rozťažnosť materiálov a vyzrážanie zbytkovej vlhkosti na sklíčku
– po pobyte v slanej, alebo silne mineralizovanej vode je potrebné opláchnuť hodinky pod tečúcou vodou
– zabránenie otrasom pod vodnou hladinou a pádom na tvrdý povrch
– vyhýbať sa agresívnym chemikáliám (platí pre hodinky generálne)

Vravíte si, že vodeodolnosť nakoniec vyznieva spletito až obmedzujúco? Omyl, dodržiavaním zmienených rád s vedomím potenciálu úrovní vodotesnosti si nielen osvojíte návyky správnej starostlivosti o hodinky, ale čo je dôležitejšie, nedáte vlhkosti šancu zničiť vašu hodinársku investíciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *